مقدماتی

دوره‌های مقدماتی در دو بخش آقایان و بانوان ، در رده‌های سنی زیر برگزار می‌گردد.

  1. دوره اول: 6 تا 12 سال
  2. دوره دوم: 12 تا 21 سال
  3. دوره سوم: 21 تا 50 سال
  4. دوره چهارم: +50

کلاس‌ها به صورت خصوصی و گروهی برگزار می‌گردد. جهت ثبت نام یا کسب اطلاعات بیشتر با واحد آموزش در ارتباط باشید.