ابوالفضل ولی خانی

مربی رسمی انجمن کروکت جمهوری اسلامی ایران

سابقه : 10 سال

رشته های : AC . GC . US6W .US9W

عضو تیم ملی کروکت ایران

Attachment

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری