تیم اجرایی

 

سمت : رئیس انجمن کروکت ایران

نام و نام خانوادگی: عباس ولی خانی

 

ایمیل :info@irancroquet.ir

شماره تماس :26654418-021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمت : دبیر انجمن کروکت ایران

نام و نام خانوادگی: ابولفضل ولی خانی

 

ایمیل :info@irancroquet.ir

شماره تماس :26654418-021

 

 

 

 

 

 

 

سمت : رئیس کمیته فرهنگی و مسابقات

نام و نام خانوادگی:حسین اسفندیاری

 

ایمیل :info@irancroquet.ir

شماره تماس :26654418-021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمت : رئیس کمیته امور اداری و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی: زری ولی خانی

 

ایمیل :info@irancroquet.ir

شماره تماس :26654418-021

 

 

 

 

 

 

 

سمت : رئیس کمیته تبلیغات و روابط عمومی

 

نام و نام خانوادگی: عطیه عتیقه چی

 

ایمیل :info@irancroquet.ir

شماره تماس :26654418-021

 

 

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری