دوره های آموزشی

دوره های آموزشی به شرح ذیر می باشد:

  1. دوره مقدماتی
  2. دوره پیشرفته
  3. دوره حرفه ایی

تمامی دوره ها زیر نظر مربیان رسمی کروکت برگزار میگردد.

‎پیام بگذارید

ضروری

ضروری