برچسب ها: بایگانی ها: croquet

دبیر انجمن کروکت

  مهندس ابوالفضل ولی خانی دبیر انجمن کروکت : باتوجه به برنامه ریزی های انجام شده در ۳سال اخیر،امروز کروکت در نقطه ی بسیار خوبی قرار گرفته ا

تیم اجرایی

  سمت : رئیس انجمن کروکت ایران نام و نام خانوادگی: عباس ولی خانی   ایمیل :info@irancroquet.ir شماره تماس :26654418-021